Εργαζόμενος έχει προσληφθεί ως υπάλληλος γραφείου με πλήρες ωράριο αλλά τετραήμερο (Δευτ. έως Πέμπτη) κάθε εβδομάδα (εκ περιτροπής εργασία).

Ο μισθός του θα ήταν εάν εργαζόταν κατά πλήρες ωράριο και πενθήμερο 660,00 ευρώ άρα 26,40 ημερομίσθιο και 3,96 ωρομίσθιο.

Κατά την υποβολή της πρόσληψης του και βάσει των υπολογισμών του Υεκα δηλώθηκαν μικτές αποδοχές 528,00 ευρώ (32 ώρες

εβδομαδιαίος Χ 3,96 ευρώ Χ 4,166).

Με βάσει τα ανωτέρω θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα εξής :

Ο συντελεστής για να προκύψει ο μηνιαίος μισθός 4,166 ή 4,33 έχει να κάνει μόνο εάν προέχει το πνευματικό στοιχείο για της υπηρεσίες του εργαζόμενου ή είναι συνδυασμός και άλλων παραμέτρων?

Μπορώ στην σύμβαση εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης την οποία υπογράφει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης ,την οποία ανεβάζουμε μαζί με τον πίνακα Ε9 να μπει στο σημείο που αναφέρει τις αποδοχές μονό το ωρομίσθιο και όχι ο Μισθός /Ημερομίσθιο?

Κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας στον συγκεκριμένο εργαζόμενο ερευνητικά σε διάφορους επόμενους μήνες με το πρόγραμμα (Extra Μισθοδοσία) σχεδόν σε κανένα μήνα δεν προκύπτουν αποδοχές των 528,00 ευρώ και αυτό διότι κάθε μήνας οι εργάσιμες ημέρες του παραδείγματος δεν είναι σταθερές (π.χ. Μάιος 506,88 με 24 ένσημα ,Ιούνιος 422,40 με 20 ένσημα Ιούλιος 464,64 με 22 ένσημα κλπ). Με ποιο τρόπο τελικά είναι προτιμότερο να υπολογιστεί η μισθοδοσία του ουτος ώστε να μην δημιουργηθεί θέμα σε μελλοντικό έλεγχο από την Επιθεώρηση ή ακόμα περισσότερο από το ΙΚΑ ?Μήπως θα πρέπει να υπολογίζω κάθε μήνα με 528,00 και σταθερά ένσημα 22 για να είναι η επιχείρηση διασφαλισμένη ?

Τέλος θα ήθελα να μου πείτε με ποιες ενέργειες ο εργοδότης θα μπορεί να δώσει αύξηση σε εργαζόμενο οικιοθελώς αλλά χωρίς να δεσμεύεται να την διατηρήσει στο μέλλον. Δηλαδή να τον επαναφέρει στο προηγούμενο νόμιμο μισθό σε περίπτωση που πχ υπάρχει μείωση κερδών?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.