Καλησπέρα σας ,
εταιρεία έχει συνάψει εμπορική συνεργασία με αποθηκευτή για αποθήκευση και για διακίνηση των εμπορευμάτων της σε άλλη περιφέρεια από την έδρα της επιχείρησης . Ο αποθηκευτής θα διακινεί με δικά του ΦΙΧ και δικά του ΔΑ . Η εταιρεία θα εκδίδει το Τιμολόγιο προς τον πελάτη από ΗΥ που θα εγκαταστήσει στον αποθηκευτή . Ερωτάται αν μπορεί να εκδίδει και ΑΛΠ από φορολογικό μηχανισμό εγκαταστημένο στον αποθηκευτή σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία , εναλλακτικά αν μπορεί να εκδίδει χωρίς την χρήση φορολογικού μηχανισμού ως ένδειξη επι πιστώσει .
Δεν έχει γίνει έναρξη εγκατάστασης στην εφορία

Ευχαριστώ

Είναι επείγον