Θα ήθελα να ρωτήσω αν υποχρεούται σε χρήση ΕΑΦΔΣΣ ή ΦΤΜ ένα ξυλουργείο με δραστηριότητα 31.02.10 (Κατασκευή επίπλων κουζίνας) το οποίο κατασκευάζει πχ έπιπλα κουζίνας και παράλληλα πωλεί λιανικός και τις ηλεκτρικές συσκευές που την απαρτίζουν(Όπως ηλεκτρικός Φούρνος, εστίες κλπ)

Αν ναι τότε θα έπρεπε να εκδίδει μία ΑΛΠ χειρόγραφη για το σκέλος του επίπλου που κατασκεύασε και μια ΑΛΠ από ταμειακή για τα ηλεκτρικά ήδη;

Βασιζόμενος στην ΠΟΛ 1002/2015 μπορεί να θεωρηθεί ότι η ηλ. κουζίνα είναι μέρος ενός αναπόσπαστου συνόλου και δεν πωλείται ξεχωριστά ώστε να μην προκύπτει η υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ.

Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ ποιο το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί από τον έλεγχο αν υποθέσουμε ότι έχει έναρξη εργασιών από το 2016 κι έχει εκδώσει στοιχεία λιανικής με ηλεκτρικές συσκευές όλες τις χρονιές μέχρι και σήμερα;