Επιχείρηση με δραστηριότητα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια χρεώνει στους διαμένοντες φαγητά από το εστιατόριο με χρέωση δωματίου.

Το φορολογικό στοιχείο ΑΠΥ κατά την αποχώρηση του πελάτη εκδίδεται μέσω ERP και περιλαμβάνει τις χρεώσεις τόσο διαμονής όσο και φαγητού ποτού κλπ που ο πελάτης ζήτησε στο δωμάτιο.

Είναι υπόχρεα ΦΗΜ τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια?

Το εστιατόριο είναι και υποκατάστημα της έδρας του καταλύματος διότι εξυπηρετεί εξωτερικούς πελάτες και διαθέτει δικό του ΦΗΜ που κόβονται οι αποδείξεις για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών πελατών.

Πρέπει να εκδίδονται και για τους πελάτες του καταλύματος αποδείξεις απο τον ΦΗΜ του εστιατορίου που έχουν ζητήσει χρέωση δωματίου? Εάν ναι πώς θα γίνει αποφυγή της διπλής διαβίβασης του εσόδου ?

(Δηλαδή εάν εκδίδεται εκδίδεται μια ΑΠΥ από τον ΦΗΜ και άλλη μια από το ERP του καταλύματος τίθεται θέμα διπλής φορολόγησης και λογιστικής παρακολούθησης).