Καλησπέρα,
θα ήθελα να μου γνωρίσετε ποιος ο τρόπος έκδοσης παραστατικών από γκαλερί
όταν παραδίδεται ένα έργο από κάποιον καλλιτέχνη για έκθεση και τυχόν πώληση με είσπραξη προμηθείας.
Εκδίδεται εκκαθάριση ; Χρειάζεται ιδιωτικό συμφωνητικό; Απαιτείται κατά την πώληση του έργου η έκδοση απόδειξης από φτμ; Η πώληση έργων τέχνης ανήκει στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ;
Επίσης υπάρχει περίπτωση η γκαλερί να εκθέτει απλώς έργα κάποιων καλλιτεχνών χωρίς πώληση και να χρεώνεται στην είσοδο εισιτήριο... Η έκδοση σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει από φτμ;
Ευχαριστώ