Υπάρχει υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής για τις λιανικές παροχές υπηρεσιών που παρέχει λογοθεραπεύτρια ή μπορεί να εκδίδει χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών;