Παρακαλώ μια διευκρίνηση. Τα ποσά των κωδικών 349 και 310 συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312? Ευχαριστώ