Ατομική επιχείρηση με ταμειακή μηχανή χωρίς όμως εργαζομενο εμπιπτει στην επιστρεπτέα προκαταβολή 3?