Ποια είναι η λογιστική αντιμετώπιση στην απλογραφία των Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού ανά κατηγορία/ είδος αποζημίωσης :

1) Αποζημίωση ειδικού σκοπού (αναφέρομαι στο εφάπαξ 800 ευρώ που δόθηκε στους Ελ. επαγγελματίες/ επιτηδευματίες) καταχωρείται στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων ή μόνο στο Ε1 ;

2) Αποζημίωση ειδικού σκοπού για το επίδομα εορτών (αναφέρομαι στο Δώρο Πάσχα για το διάστημα της αναστολής του προσωπικού)

3) Επιστρεπτέα προκαταβολή

Ειδικότερα ανα είδος αποζημίωσης ... πως θα καταχωρηθούν α) στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων ή/και στο Ε1 ; θα καταχωρηθούν στην Περιοδική ΦΠΑ (σε περίπτωση απλογραφίας και εάν ναι σε ποιο κωδικό ; εάν καταχωρηθούν στον 310 κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ πρέπει να υπολογίσουμε και prorata ?