Καλημέρα σας θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με επιχείρηση που έχει λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή και στη συνέχεια επιδοτούμενος εργαζόμενος μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ αποχώρησε από την επιχείρηση οικειοθελώς. Η επιχείρηση έκανε αίτηση για αντικατάσταση του η οποία θα γίνει με εργαζόμενο που θα μας υποδείξει το υποκαταστήμα του ΟΑΕΔ. Αν καθυστερήσει η πρόσληψη λόγω της μη υπόδειξης εργαζομένου από τον ΟΑΕΔ ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα ως προς την επιστρεπτέα προκαταβολή;

Ευχαριστώ.