Επιχείρηση ΑΕ είναι σε υπό εκκαθάριση από 12/11/2020.

Το μόνο περιουσιακό στοιχείο που έχει στη κατοχή της είναι ένα οικόπεδο που θέλει να πουλήσει(η πώληση θα γίνει στους μετόχους).

Μέσα σε όλα τα δικαιολογητικά, απαιτείται πράξη προσκύρωσης από το Δήμο.

Ο Δήμος για να εκδώσει το παραπάνω υποχρεώνει την επιχείρηση να αγοράσει τετραγωνικά από το όμορο οικόπεδο.

Η υπό εκκαθάριση ΑΕ δεν έχει χρηματικά διαθέσιμα για να προχωρήσει στη παραπάνω αγορά .

Μπορεί να πάρει δάνειο από τους μετόχους ή να κάνει αύξηση κεφαλαίου ;

Εαν ναι μετά ποιες θα είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει;

Εάν όχι ποια είναι η άποψή σας για να λύσουμε το παραπάνω πρόβλημα;