Σε μία  Α.Ε.  τα μέλη  του  Δ.Σ. δεν  λαμβάνουν  αμοιβή και  δεν έχουν  άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα ( ατομική επιχείρηση, μέλος  Ο.Ε., ΕΠΕ).

Παρακαλούμε να μας  γνωρίσετε  εάν οι ασφαλιστικές ειςφορές που καταβάλλονται στον ΟΑΕΕ εκπίπτονται απο τα κέρδη της Α.Ε.

Παρακαλώ  όπως μας απαντήσετε το συντομότερο.

Ευχαριστώ.