Κοινοπραξία η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία μετά την φορολόγηση των κερδών της με 26% αν θελήσει να μοιράσει μέρισμα στους εταίρους θα κάνει πρακράτηση 10% όπως και οι (Α.Ε,ΕΠΕ,ΙΚΕ)
και σε περίπτωση που οι εταίροι δεν θέλουν να διανέμουν τα κέρδη αυτά μπορούν να τα μεταφέρουν
στην επόμενη χρήση;
Και επίσης η κοινοπραξία δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ η απλώς κάνει την δήλωση
φορολογίας εισοδήματος όπως η ΑΤΟΜΙΚΗ με διπλογραφικά βιβλία;