Αγαπητοί
Ελεύθερος επαγγελματίας από Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για λογ/σμο Ευρωπαϊκής εταιρείας στην Ελλάδα και παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στην Ελλάδα (ο εργαζόμενος δεν έχει Ελληνικό ΑΦΜ και δεν είναι και στο σύστημα VIES).
Εγώ είμαι Ελληνική εταιρεία ΑΕ και θέλω να του δίνω προμήθειες πωλήσεων βάση ποσοστού πάνω σε ότι πουλήσει και για εμένα στην Ελλάδα (παράλληλα με την ενασχόληση του για την άλλη εταιρεία στην Ελλάδα) και επιπλέον να του πληρώνω τα καύσιμα του αυτοκινήτου του.
Μπορείτε να μου προτείνετε πως μπορώ να του δώσω την προμήθεια αυτή ώστε να μην αντιμετωπίσει θέμα ούτε αυτός ούτε εγώ και να είμαι σύννομος για σκοπούς εισοδήματος, ΦΠΑ κτλ?
Αν δεν ήταν ελεύθερος επαγγελματίας από Ευρωπαϊκή ένωση και ήταν φυσικό πρόσωπο από χωρά είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα άλλαζε κάτι?

Ευχαριστώ