Καλημέρα σας,

Εταιρεία έχει λάβει χρήματα από πελάτη όμως το τιμολόγιο έχει συμφωνηθεί να εκδοθεί στο τέλος της εργασίας.

Μπορεί να αναγνωριστεί ως έσοδο και να ανανγωριστεί φορολογικά η είσπραξη από τον πελάτη ως πρόβλεψη εσόδου?

Εάν ναι , είναι απαραίτητο να υπάρχει σύμβαση ή κάποιο άλλο στοιχείο ?

Εάν έρθει κάποιος έλεγχος θα υπάρξει κάποιο θέμα ?

Ευχαριστώ πολύ.