Ασφαλιστικό πρακτορείο (α) συνάπτει σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με άλλο ασφαλιστικό πρακτορείο (β) με σκοπό την εύρεση πελατών έναντι προμήθειας .
Ερωτήματα :
1) Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η συγκεκριμένη προμήθεια βάσει του άρθρου 22 Ν.2859/2000 ;
2) Τι παραστατικό θα εκδίδεται για την λήψη της προμήθειας ; Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το (β) πρακτορείο ανά μήνα ή εκκαθάριση με την ένδειξη αυτοτιμολόγηση από το (α) πρακορείο ετησίως ;
Ευχαριστώ.