Καλημέρα σας,
Ελληνική εταιρεία, νομικό πρόσωπο, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών (babysitting), θα παρέχει της υπηρεσίες της σε εταιρεία-ταξιδιωτικό γραφείο (που εδρεύει σε τρίτη χώρα), στα πλαίσια υπηρεσίας που προσφέρει το ταξιδιωτικό γραφείο στους πελάτες του-τουρίστες κατά την διαμονή τους στην Ελλάδα.

Για τις υπηρεσίες της θα εκδώσει το ανάλογο παραστατικό προς το ταξιδιωτικό γραφείο.

Η εταιρεία θα χρεώσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο που θα εκδώσει ή εντάσσεται στην περίπτωση του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ και απαλλάσσεται?