Το 2019 Κυπριακή εταιρία αγόρασε ακίνητο στην Ελλάδα και για τον σκοπό απέκτησε ΑΦΜ.
Το ακίνητο ουδέποτε τέθηκε σε εκμετάλλευση από την αλλοδαπή εταιρεία και δεν έγινε έναρξη δραστηριότητας στην Ελλάδα .
Το 2021 η αλλοδαπή εταιρεία απορροφήθηκε από Ελληνική εταιρεία και το ακίνητο πέρασε στην κυριότητά της , με ταυτόχρονη υποβολή των σχετικών δηλώσεων Ε9 .
Παρακαλώ ενημερώστε με, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για την διακοπή του ΑΦΜ και την παύση της υποχρέωσης υποβολής μηδενικών φορολογικών δηλώσεων και Ε.Φ.Α. για το συγκεκριμένο ΑΦΜ .

Ευχαριστώ