Καλημέρα σας , εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων , εκμισθώνει διαμερίσματα είτε σε ιδιώτες είτε σε επαγγελματίες , μέσω AIRBNB. Ερωτάται αν θα εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ενοικίου τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες και πότε. πχ με την λύση της μίσθωσης; Αν θα ανεβαίνει στα my data με κωδ 8.1 . Σε αυτή την περίπτωση η αντιστοίχιση στο Ε3 αφορά τον κωδ 562 παρεπόμενη δραστηριότητα .Θα πρέπει έπειτα να προβώ σε λογιστική τακτοποίηση;

Σας ευχαριστώ.