Καλησπέρα σας,
Επιχείρηση -με απλογραφικά βιβλία- καταβάλει ενοίκιο για επαγγελματική στέγη 1.000 ευρώ το μήνα. Το ακίνητο ανήκει σε 5 ιδιοκτήτες (ιδιώτες / 200 ευρώ στον καθένα).
Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε πως θα κάνω την καταχώρηση του ενοικίου στα βιβλία μου (απλογραφικά ) και πως θα το στείλω στο mydata.
Θα πρέπει να κάνω καταχώρηση 5 εγγραφές το μήνα με το ΑΦΜ του κάθε συναλλασσόμενου-ιδιώτη? ή σε ένα συναλλασσόμενο με όνομα ΕΝΟΙΚΙΟ και ΑΦΜ πχ 000000000 ?
Έως τώρα καταχωρούσα τα ενοίκια στον συναλλασσόμενο [ΕΝΟΙΚΙΟ] χωρίς να ανοίγω ΙΔΙΩΤΕΣ με ΑΦΜ και κατά την δημιουργία του Ε3 διαχώριζα τα ενοίκια ανά ΑΦΜ για πληροφοριακούς λόγους.
Γνωρίζω την ερώτηση-απάντηση Νο55, δεν έχω όμως κατανοήσει πως θα κάνω την εγγραφή και πως θα το ανεβάσω στο mydata.
Ευχαριστώ