Σας παρακαλώ να ξεκαθαρίσετε πως πρέπει να ανεβαίνει mydata ενοίκιο έξοδο από την πλευρά του μισθωτή. Έχω το κάτωθι πρόβλημα : Ο εκμισθωτής έχει έναρξη εμπόριο ρούχων. Έχει όμως και ένα οίκημα σε άλλη πόλη το οποίο ενοικιάζει (ως ιδιώτης-χρήση Ε2-δεν έχει αντικείμενο εκμετάλλευση ακινήτων) ως γραφείο σε μια εταιρία. Ο μισθωτής θα πρέπει να ανεβάζει το ενοίκιο με 16.1. Όμως το ανεβάζει με 16.1 αλλά βάζει το ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στα έσοδα του εκμισθωτή στο mydata εκτός από τα ρούχα να υπάρχουν εκκρεμεί έσοδα από ενοίκια τα οποία δεν αποτελούν έσοδό του. Τελικά το σωστό ποιο είναι ? 16.1 με συναλλασσόμενο ΕΝΟΙΚΙΟ και ΑΦΜ 000000000 ή 16.1 και κανονικά το ΑΦΜ του συναλλασσομένου ο οποίος είναι μεν επαγγελματίας αλλά δεν έχει αντικείμενο ενοικίαση ακινήτων. Ευχαριστώ