Καλημέρα σας,

ΑΕ με Μικτή Δραστηριότητά. Μία από τις δραστηριότητες είναι εκμετάλλευση ακινήτων.
Νοικιάζει χώρους καθώς και χρεώνει κοινόχρηστα. Οπότε για τη εταιρία αυτή τα Έσοδα από Ενοίκια αποτελούν των Κύκλο Εργασιών(Τζίρο) της και όχι Άλλα Λοιπά Έσοδα Ενοικίων.

Στην περίπτωση αυτή πως θα διαβιβάζονται οι παρακάτω συναλλαγές Εσόδων?

1. Έσοδο από ενοίκιο θέσεων στάθμευσης σε εταιρία ΑΕ με καθεστώς ΦΠΑ. – *Εκδίδεται τιμολόγιο οπότε θεωρούμε ότι διαβιβάζεται σαν 2.1
2. Έσοδο από ενοίκιο γραφείων σε εταιρία ΑΕ ανευ ΦΠΑ – *Δεν εκδίδεται τιμολόγιο αλλά θεωρούμε ότι διαβιβάζεται σαν 2.1
3. Έσοδο από ενοίκιο γραφείων σε Ελεύθερο Επαγγελματία άνευ ΦΠΑ – Εκκρεμεί (Αντικριζόμενο ή Μη? – Λιανικής ή όχι) Η εταιρία δεν έχει ΦΗΜ)
4. Έσοδο από ενοίκιο διαμερισμάτων σε ιδιώτη ανευ ΦΠΑ(πλεονασμός η αναφορά στο ανευ ΦΠΑ εδώ) – Εκκρεμεί (Αντικριζόμενο ή Μη? – Λιανικής ή όχι) Η εταιρία δεν έχει ΦΗΜ)
5. Έσοδο από κοινόχρηστα σε Ελεύθερο Επαγγελματία – Εκκρεμεί (Αντικριζόμενο ή Μη? – Λιανικής ή όχι) Η εταιρία δεν έχει ΦΗΜ)
6. Έσοδο από κοινόχρηστα σε ιδιώτη – Εκκρεμεί (Αντικριζόμενο ή Μη? – Λιανικής ή όχι) Η εταιρία δεν έχει ΦΗΜ)

Θεωρούμε, όπως αναφέραμε ότι το ενοίκιο αποτελεί κύρια δραστηριότητα της εταιρίας οπότε δεν διαβιβάζεται σας 8.1, 7.1

Θα παρακαλούσαμε πολύ για την καθοδήγησή σας.

*δικές μας εκτιμήσεις