Εταιρία με κύριο ΚΑΔ Αγοραπωλησίες ακινήτων και εκμίσθωση ακινήτων, ποιον τύπο παραστατικού, κατηγορία εσόδου και κωδικό Ε3 θα χρησιμοποιήσει για την παραμετροποίηση των My Data στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Πώληση ακινήτου σε Ιδιώτη.
Η Ααδε λέει ότι το παραστατικό Συμβόλαιο -έσοδο χρησιμοποιείται μόνο όταν ο εκδότης και ο λήπτης είναι επιχειρήσεις. Οταν ο λήπτης είναι ιδιώτης, ποιο παραστατικό χρησιμοποιείται, ώστε η κατηγορία εσόδου να έχει τη σωστή απεικόνιση, δηλαδή λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων?

2) Εκμίσθωση κατοικίας σε Ιδιώτη (άνευ φπα και άνευ χαρτοσήμου)
Ομοίως όπως παραπάνω. Ποιο παραστατικό θα ορίσουμε ώστε τα έσοδα να απεικονίζονται στη σωστή στήλη Ε3, δηλαδή παροχή υπηρεσιών λιανικώς?

3) Εκμίσθωση κατοικίας σε επιχείρηση. (άνευ φπα και άνευ χαρτοσήμου)

4) Εκμίσθωση επαγγελματικής στέγης με χαρτόσημο σε επιχειρηση.

5) Εκμίσθωση επαγγελματικής στέγης με ΦΠΑ σε επιχειρηση.

Παρακαλώ για συνοπτική απάντηση.