Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει σύμφωνα με τον νόμο 5006/2022 για τις διατακτικές σίτισης από φορολογικής και ασφαλιστικής άποψης. Έχουν ασφαλιστικές κρατήσεις οι διατακτικές και ναι από ποιό ποσό και μετά, επίσης από ποιό ποσό προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζομένων.
π.χ σε χορήγηση διατακτικών σίτισης 350,00 ευρώ τον μήνα σε εργαζόμενο ποιό ποσό υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και ποιό ποσό προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.