Χαίρετε , εταιρία που δραστηριοποιείτε στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων προμηθεύοντας σε διάφορα σουπερμάρκετ τα τρόφιμα που εμπορεύεται επιθυμεί να κάνει συμφωνία με μια μικρή αλυσίδα μάρκετ ώστε να δίνει η εταιρεία κάποιο κουπόνι για σίτιση στο προσωπικό της και το προσωπικό να αγοράζει τρόφιμα απο τα εν λόγο συγκεκριμένα μάρκετ χωρίς να πληρώνει όμως την αξία του κουπονιού .

Πως μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να μεσολαβήσει κάποια τρίτη εταιρεία που πουλάει διατακτικές σίτισης έναντι προμήθειας ώστε να είμαστε σύννομοι ως προς τα ΕΛΠ και την φορολογία εισοδήματος ?
και τι επιπτώσεις θα υπάρχουν ως προς τον φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικά .

Ευχαριστώ .