Καλησπέρα σας,

θα ήθελα τη γνώμη σας για το παρακάτω θέμα.

Υφιστάμενη κυπριακή LTD επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Το αντικείμενο εργασιών αφορά πώληση υπηρεσιών χονδρικής σχετικές με νέες τεχνολογίες (δίκτυα, web εφαρμογές, hardware κλπ)

Μέτοχοι στην κυπριακοί είναι δυο φυσικά πρόσωπα κυπριακής εθνικότητας οι οποίοι έχουν λάβει ελληνικό ΑΦΜ αλλά είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής / Κύπρου

Οι επιλογές που έχουν για να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω τρείς.

1. Ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα με νόμιμο εκπρόσωπο έναν από τους δύο κύπριους.
2. Ίδρυση ΙΚΕ με εταίρους τους δυο κύπριους φυσικά πρόσωπα και έναν από τους δύο ή και τους δυο διαχειριστές
3. Ίδρυση ΙΚΕ με μοναδικό εταίρο νομικό πρόσωπο την υφιστάμενη κυπριακή εταιρεία, με διαχειριστή έναν από τους δύο κύπριους.

Οι απορίες μου είναι οι εξής:

1. Ισχύει ότι και στις τρείς περιπτώσεις τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν ως διαχειριστές ΙΚΕ ή εκπρόσωποι στο υποκατάστημα αλλοδαπής απαλλάσσονται της υποχρέωσης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, καθώς είναι κάτοικοι αλλοδαπής?
2. Ποιο από τα τρία ελληνικά σχήματα έχει την μικρότερη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με τα μερίσματα που θα διανείμει στο μέλλον και τι γίνεται με τον φόρο μερισμάτων σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις σε σχέση με τη ΣΑΔΦ Ελλάδας Κύπρου ?