Καλημέρα σας
Κυπριακή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα έχει αποκτήσει ελληνικό ΑΦΜ με σκοπό την πληρωμή φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο. Προκύπτει να προβεί σε πράξεις στην Ελλάδα για τις οποίες θα πρέπει να χρεωθεί αρχικά ελληνικός ΦΠΑ και κατόπιν θα διενεργηθούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Μέχρι σήμερα η εταιρεία αυτή στην Ελλάδα ήταν εκτός πεδίου ΦΠΑ γιατί η μοναδική της δραστηριότητα ήταν η εκμίσθωση ακινήτου. Αν δεν είχε ελληνικό ΑΦΜ η κυπριακή εταιρεία θα χρησιμοποιούσε την Πολ. 1113/2013 για να αποκτούσε ελληνικό ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει τώρα.
Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα :
1. θα μπορούσε να προσθέσει ΚΑΔ στο μητρώο της και αντίστοιχα να μπει στο πεδίο του ΦΠΑ;
2. κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ιδρυθεί υποκατάστημα της κυπριακής εταιρείας στην Ελλάδα;
Σας ευχαριστώ