Κυπριακή εταιρία LTD επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα αλλοδαπής στην Ελλάδα με σκοπό την διάθεση χονδρικώς των εμπορευμάτων της ως εξής.

Το υποκατάστημα θα παραδίδει τα εμπορεύματα στους πελάτες με δελτίο αποστολής δια λογαριασμό της μητρικής, η τιμολόγηση θα γίνεται απο την Μητρική εταιρία. Τα εμπορεύματα θα έχουν αποσταλεί στο υποκατάστημα απευθείας απο τον προμηθευτή της Κυπριακής εταιρίας ( χώρα της Ε.Ε. η τρίτης χώρας).

Μηνιαίως θα γίνεται εκκαθάριση με αμοιβή του υποκαταστήματος ποσοστό επί του τζίρου.

Είναι έννομη η λειτουργία του υποκαταστήματος και ο τρόπος χειρισμού των συναλλαγών?