Κυπριακή εταιρεία με γερανούς αναλαμβάνει έργο στην Ελλάδα για ανέγερση ανεμογεννήτριων.Πρίν την έκδοση του τιμολογίου στον πελάτη η Κυπριακή εταιρεία έλαβε ελληνικό ΑΦΜ βάσει της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19/Β/10-01-2014 ) και προχώρησε στην έκδοση του εσόδου της.Το φπα των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για λογαριασμό της Κυπριακής εταιρείας,συμψηφίστηκαν με το αντίστοιχο φπα εσόδων και αποδόθηκε στο ελληνικό δημόσιο η διαφορά.Τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα μεταφέρθηκαν στα βιβλία της έδρας της επιχείρησης για την εύρεση του αποτελέσματος.Η αρχική σύμβαση έργου,με τον πελάτη επεκτάθηκε και δημιουργήθηκε η ανάγκη δημιουργίας υποκαταστήματος(παραμονή στην Ελλάδα πέρα των τριών μηνών) και μετατροπή του Α.Φ.Μ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1113/13 σε υποκατάστημα αλλοδαπής.
1.Μέχρι την έναρξη του υποκαταστήματος δημιουργήθηκε πιστωτικό φπα,λόγω δαπανών στην Ελλάδα για την εξυπηρέτηση της επέκτασης της σύμβασης ,μπορώ να αιτηθώ την επιστροφή του,αφού η επιμέτρηση του έργου για την έκδοση του τιμολογίου θα συντελεσθεί σε δεύτερο χρόνο και κατά πάσα πιθανότητα μετά την έναρξη του υποκαταστήματος?
2.Η ΜΥΦ τιμολογίων θα είναι για το σύνολο των εκδοθέντων παραστατικών άσχετα αν μέχρι την έναρξη του υποκαταστήματος,τα έσοδα και τα έξοδα αφορούν τα βιβλία της έδρας και με την έναρξη του υποκαστήματος αφορούν τα βιβλία του υποκ/τος στην Ελλάδα(εκδίδει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα)?Πως θα διενεργηθεί ο έλεγχος γι αυτά?