Καλημέρα σας ,

Κυπριακή εταιρεία LTD, με αντικείμενο πίνακες ζωγραφικής και εμπόριο ποτών ιδρύει υποκατάστημα αλλοδαπής στην Ελλάδα .

Τα εμπορεύματα που θα στείλει η Κυπριακή εταιρεία (μητρική) στο υποκατάστημα αλλοδαπής στην Ελλάδα ,θα τα στείλει με

τιμολόγιο (INVOICE) στην Ελλάδα στο ΑΦΜ του υποκαταστήματος αλλοδαπής έτσι ώστε να περαστεί σαν έξοδο στην αλλοδαπή της Ελλάδος η όχι ?

Αν όχι ποιος ο τρόπος αποστολής των εμπορευμάτων αυτών ?
Παρακαλώ για το σύντομο της απάντησης σας ,ευχαριστώ εκ των προτερων !!!