Ο.Ε ΑΝΕΓΕΙΡΕ ΚΤΙΡΙΟ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ) ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΝΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Α) ΤΙ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Β) ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ.
Γ) ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ.