Τα κέρδη από πώληση αυτοκινήτου εντός του 2014 και ο φόρος υπεραξίας που έχει καταβληθεί σε ποιους κωδικούς μπαίνουν στην δήλωση ώστε να συμψηφιστεί ;