Ομόρρυθμη εταιρεία ανεγείρει θερμοκήπιο σε αγροτεμάχιο κυριότητας των δυο εταίρων που την απαρτίζουν και το οποίο μισθώνει από αυτούς.
Ερωτάται ποια θα είναι η αντιμετώπιση από πλευράς φορολογίας εισοδήματος για τα δυο φυσικά πρόσωπα-μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013.
Ποιος θα είναι ο λογιστικός χειρισμός της ανέγερσης του θερμοκηπίου για την  ΟΕ? Η σύμβαση μίσθωσης είναι 9ετής. Η απόσβεσή του θα γίνει με συντελεστή 4% (ειδική τεχνική εγκατάσταση) ή σύμφωνα με τα έτη της μίσθωσης?
 Σημειώνεται ότι για την κατασκευή του θερμοκηπίου δεν υφίσταται πολεοδομική άδεια αλλά ειδική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
Σας ευχαριστώ.

Ομόρρυθμη εταιρεία ανεγείρει θερμοκήπιο σε αγροτεμάχιο κυριότητας των δυο εταίρων που την απαρτίζουν και το οποίο μισθώνει από αυτούς.
Ερωτάται ποια θα είναι η αντιμετώπιση από πλευράς φορολογίας εισοδήματος για τα δυο φυσικά πρόσωπα-μέλη α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4110/2013 και β) τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Διαδραματίζει κάποιο ρόλο αν θα θεωρηθεί κ κατασκευή αυτή κινητή (ως τεχνική εγκατάσταση) ή ότι δεν μπορεί να αποσπασθεί από το έδαφος και συνεπώς κατά τη λήξη της μίσθωσης θα περιέλθει αυτοδικαίως στην κυριότητα των δυο φυσικών προσώπων.

Σας ευχαριστώ.