Επειδή έχω μπερδευτεί με την συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ε1 για μετοχές και χρυσό θέλω την βοήθεια σας στα ακόλουθα παραδείγματα:
1) Πως δηλώνεται στο έντυπο Ε1 η πώληση στην τράπεζα της Ελλάδος χρυσών νομισμάτων λιρών Αγγλίας συνολικής άξιας 8.000 ευρώ τα οποία κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε ποιον κωδικά του εντύπου Ε1 του έτους 2021 θα μπει?

2) Η αγορά μετόχων του ΟΠΑΠ μέσα στο έτος 2021 στο Χρηματιστήριο Αθηνών άξιας 10.000 ευρώ πρέπει να μπει σε κωδικά στο έντυπο του Ε1? Εαν ναι , τότε σε ποιον κωδικό?

3)Φορολογούμενος αγόρασε τον Γενάρη του 2021 μετοχές του ΟΠΑΠ αξίας 1000 ευρώ.Τον Δεκέμβρη του 2021 τις πούλησε με αξία 1200 ευρώ . Δηλαδή κέρδισε 200 ευρώ. Θα μπει το κέρδος των 200 ευρώ στο έντυπο ε1? Σε ποιον κωδικό?

4)Φορολογούμενος αγόρασε τον Γενάρη του 2021 μετοχές του ΟΠΑΠ αξίας 1000 ευρώ.Τον Δεκέμβρη του 2021 τις πούλησε με αξία 700 ευρώ . Δηλαδή ειχε ζημιά 300 ευρώ. Θα μπει η ζημιά των 300 ευρώ στο έντυπο ε1? Σε ποιον κωδικό?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ