Ο κωδικός 619 στην δήλωση Ε1 που αφορά εισοδήματα πχ απο συντάξεις αναπήρων πολέμων συνυπολογίζεται στο εισόδημα για τον υπολογισμό των αποδείξεων 30% για το αφορολόγητο ποσό 2021?