Σε περίπτωση εκποίησης μετοχών ελληνικής πλοιοκτήτριας ναυτικής εταιρίας του Ν.959/79 (ο μέτοχος πωλητής είναι ¨φορολογικός κάτοικος Ελλάδας καθώς και ο αγοραστής )η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα (όλα τα έσοδα προέρχονται από δρομολόγια αποκλειστικά εσωτερικού –πορθμείο-επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο) το κέρδος που προκύπτει τι φορολογικές επιβαρύνσεις έχει (εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου -εισφορά αλληλεγγύης) ; Πως δηλώνεται στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος του πωλητή (σε ποιους κωδικούς);
Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση εισαγωγή συναλλάγματος ούτε εξαγωγή (όλη η συναλλαγή λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στην Ελλάδα).