καλημέρα σας,
Κυπριακή εταιρεία, με μετόχους κατοίκους εκτός Ε.Ε., είχε αποκτήσει ελληνικό ΑΦΜ για να αγοράσει δύο ακίνητα στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια, με το ίδιο ελληνικό ΑΦΜ ίδρυσε Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρέιας μέσω του ΓΕΜΗ, προκειμένου να ανεγείρει και να εκμεταλλευτεί τουριστικές κατοικιες.
Τώρα επιθυμούμε να μεταφερθεί η κυπριακή εταιρεία στην Ελλάδα, με έδρα αυτή που έχει δηλώσει κατά την απογραφή της στο ΓΕΜΗ ως Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρέιας .
το ερώτημα είναι αν μπορεί με καποιο τρόπο να ματαφερθέι η κυπριακή εταιρεία στην ελλάδα, ή να κλείσει και να αλλάξει το Υποκατάστημα Αλλοδαπής σε κανονίκή ελληνική ετιαρέια, σταματώντας έτσι οποιαδήποτε επαφή πλέον με την κύπρο.
Σημειώνω, ότι η εταιρέια πλέον, μέσω του υποκαταστήματος στην ελλάδα, έχει έντονη οικονομική δραστηριότητα και μεγάλη ακίνητη περιουσία!!! Επίσης, οι μέτοχοι της εταιρέιας είναι πολίτες τρίτης χώρας.
Σας ευχαριστώ.