Συνταξιούχος ΝΑΤ επιθυμεί να απασχοληθεί κατ οίκον ενός εργοδότη ως Κηπουρός-καθαριστής αμειβόμενος μέσω εργοσήμου ΙΚΑ. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν θα υπάρξει κάποια επίπτωση στo καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής του.Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλιστικού Φορέα ΝΑΤ;
Σας ευχαριστώ