Κυπριακή εταιρία LTD με μοναδικό μέτοχο Φ.Π. με Ελληνικό ΑΦΜ έχει στην κατοχή της βιοτεχνικό κτήριο στην Ελλάδα.

Το ίδιο Φ.Π. με Ελληνικό ΑΦΜ είναι και μέτοχος μιας Ελληνικής Α.Ε.

Θα μπορούσατε παρακαλώ να μου δώσετε το σκελετό και τους νόμους με τους οποίους θα μπορούσε η Κυπριακή και το ακίνητό της να απορροφηθεί ή συγχωνευτεί με την Α.Ε. δημιουργώντας έτσι μία μεγαλύτερη οικονομική μονάδα και εξαλείφοντας έτσι την ύπαρξη της Κυπριακής LTD.

Υ.Γ. Η Κυπριακή δεν έχει αναπτύξει οικονομικές δραστηριότητες πέραν της ενοικίασης του ακινήτου στην Ελλάδα στην Α.Ε.