Σε εταιρεία ΙΚΕ μπορούν να αγοραστούν και να δοθούν τώρα διατακτικές στο προσωπικό και να αφορούν όλο το έτος, από Ιανουάριο δλδ .του 2021;