Καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

Η επιχείρηση μας απασχολεί προσωπικό με κυλιόμενο ωράριο εργασίας , ωστόσο στηριζόμενη στην υπουργική απόφαση οικ. 52831/1581/22.12.2020 για τον μήνα Ιανουάριο δεν υπέβαλλε στο ΠΣ Εργάνη Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας των εργαζομένων μας.

Το ερώτημα μας είναι το εξής :

Θα είναι εφικτό η επιχείρηση μας να ενταχθεί στο μηχανισμό συν-εργασία για τον μήνα Ιανουάριο, παρόλο που δεν έχει γνωστοποιήσει εκ των προτέρων με E4 συμπληρωματικό ωραρίου την τροποποίηση του χρόνου οργάνωσης εργασίας των εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό εφόσον έχει ανασταλεί ; .
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Σύμφωνα με την από 27/01/2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας :

« Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ένταξή τους στον Μηχανισμό από 1/1/2021 μπορούν από σήμερα να το δηλώσουν αναδρομικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου .»

Περιμένουμε διευκρινίσεις σας.