Σύμφωνα με το άρθρο 1 μέρος Α , άρθρο δεύτερο του Ν.4722/2020 ΦΕΚ Α177/15.9.2020 (που αντικατέστησε την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020), Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας (την 15.9.2020). Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

”ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Ο Ν.4722/2020 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡ.2 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 10.08.2020.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ