Η επιχείρησή μας απασχολεί 29 εργαζόμενους και ανήκει στις πληττόμενες βασει ΚΑΔ.
Από 01/04/2020 έως 31/5/2020 θέσαμε σε αναστολή 1 εργαζόμενο. Μπορούν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης (25 ατομα ) από 01 Ιουνίου 2020 να μπούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ?
Ευχαριστούμε
Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ