Ξενοδοχείο συνεχούς λειτουργείας επιδοτήθηκε βάσει της ΚΥΑ 11677/2020 λόγω ότι παρέμεινε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τον φορολογικό-λογιστικό χειρισμό της ανωτέρω ενίσχυσης.