Εταιρεία συμμετέχει σε πρόγραμμα επιδότησης για προώθηση προιόντων στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός του 2019. Τον Δεκέμβριο του 2018 καταβλήθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό ώς προκαταβολή χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κανένα έξοδο. Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί στην χρήση του 2018 ή στην χρήση του 2019 και στην δεύτερη περίπτωση ποιά θα είναι η εγγραφή.

ευχαριστώ