Καλημέρα σας,

σχετικά με τα ενοίκια του 2020, πλην των νομίμων μη φορολογητέων μειώσεων λόγω covid, παρατηρήθηκε εκτεταμένα το φαινόμενο απλήρωτων ποσών και για μήνες που δεν υποχρεούντο σε μέιωση, λόγω της εν γένει προβληματικής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας το έτος 2020.

Πριν κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίστηκαν άρθρα από την ΠΟΜΙΔΑ όπου πρότειναν συγκεκριμένο, εύκολο, τρόπο για την αποφυγή φορολόγησης αυτών των ενοικίων (με ένα εξώδικο προς τον ενοικιαστή).

Ενώ πλησιάζουμε στην σύνταξη-υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένη ρύθμιση στο σημείο αυτό.

Ερωτήσεις:

1. Ποια είναι η συνηθισμένη διαδικασία αποφυγής φορολόγησης μη εισπραχθέντων ενοικίων;

2. Υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο ή αναμένεται σχετικά με τις ανωτέρω εξαγγελίες της ΠΟΜΙΔΑ;

Ευχαριστώ πολύ.