ΝΠΔΔ λαμβάνει επιδότηση ποσού το 2016, 123000,00 από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με σκοπό την πραγματοποίηση έργου.
Έστω πως το έτος 2016 πραγματοποιεί δαπάνες για το συγκεκριμένο έργο αξίας 500,00. Ποια θα είναι η λογιστική αντιμετώπιση (λογιστικές εγγραφές) του ποσό της επιδότησης (123000,00) όσο και των δαπανών (500,00) που έγιναν για τον σκοπό αυτό αλλά και ποια η φορολογική? Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και την επόμενη χρήση μέχρι εξαντλήσεως του ποσού? Το ΝΠΔΔ τηρεί διπλογραφία με ΕΛΠ