1. Ομόρρυθμη εταιρεία έχει πάρει μέχρι και την επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Έχει 3 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 2 ήταν σε αναστολή μέχρι και τον 4ο του 2021. Τέλος του 5ου του 2021 θέλει να απολύσει τον έναν υπάλληλο, μπορεί?

2. Ομόρρυθμη εταιρεία έχει πάρει μέχρι και την επιστρεπτέα 6. Έχει μόνο έναν υπάλληλο που τον είχε σε αναστολή μέχρι και τον 3ο του 2021. Ο υπάλλήλος αυτός τέλος 4ου του 2021 δήλωσε ότι θα παραιτηθεί λόγω συνταξιοδότησης (δεν θα υφίσταται υπάλληλος πλέον στην εταιρεία). Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις αναστολές και τις επιστρεπτέες προκαταβολές που έλαβε?