Καλημέρα σας,

Σύμφωνα με την απόφαση ΓΔΟΥ. 281/2020, το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 δεν επιστρέφεται υπό την προϋπόθεση την διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021.

Το ερώτημα είναι:

Όταν δικαιούχος της επιστρεπτέας 4, είναι ατομική επιχείρηση, χωρίς προσωπικό, που εισέπραξε το ποσό τον Δεκέμβριο του 2020, το 50% του ποσού που δεν επιστρέφεται, πότε θεωρείται έσοδο, το 2020 ή το 2021? δεδομένου ότι δεν υπάρχει προσωπικό προκειμένου να εκπληρωθεί ο όρος διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021.

Ευχαριστώ