Έχω μια ανώνυμη εταιρεία που έχει λάβει το σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών και προέβει σε απόλυση εργαζομένου στις 5/2/2021. Το ερώτημα είναι : η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνει την ίδια ή την επόμενη μέρα της απόλυσης ή έχει δικαίωμα να κάνει πρόσληψη εντός του μήνα της απόλυσης ώστε στο τέλος του μήνα να εμφανίζει τον ίδιο αριθμό ατόμων προσωπικού;